Erasmus+ to ceniony i sprawdzony program integracji dzieci, młodzieży, studentów oraz dorosłych z różnych krajów. Wyrosły z programów edukacyjnych lat 90. wspiera uczestników na polu edukacji i rozwoju zawodowego. Swoją ofertę kieruje do uczniów i studentów, ale także do wykładowców, nauczycieli i szeroko rozumianych wolontariuszy. Program zrzesza szkoły, uczelnie oraz przedsiębiorstwa. Słynną już zaletą jest tzw. wymiana młodzieży lub pracowników. Szacuje się, że z oferty Erasmus+ w całej Europie skorzysta ponad 4 000 000 osób oraz 125 000 instytucji. W Polsce głównym realizatorem Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W Małopolsce swoją cegiełkę dokłada Instytut Pracy i Kariery.

Erasmus+ w Małopolsce – Instytut Pracy i Kariery | SEOSEM24 i nagroda za współpracę

Erasmus+ to ceniony i sprawdzony program integracji dzieci, młodzieży, studentów oraz dorosłych z różnych krajów. Wyrosły z programów edukacyjnych lat 90. wspiera uczestników na polu edukacji i rozwoju zawodowego. Swoją ofertę kieruje do uczniów i studentów, ale także do wykładowców, nauczycieli i szeroko rozumianych wolontariuszy. Program zrzesza szkoły, uczelnie oraz przedsiębiorstwa. Słynną już zaletą jest tzw. wymiana młodzieży lub pracowników. Szacuje się, że z oferty Erasmus+ w całej Europie skorzysta ponad 4 000 000 osób oraz 125 000 instytucji. W Polsce głównym realizatorem Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W Małopolsce swoją cegiełkę dokłada Instytut Pracy i Kariery.

Erasmus+ w perspektywie 2021 – 2027

Erasmus+ funkcjonuje równolegle do perspektywy budżetowej Funduszy Europejskich. Obecnie, na lata 2021 – 2027 przewidziano budżet na realizację jego celów w wysokości ponad 26 mld euro. Erasmus+ w obecnej perspektywie został poszerzony o nowe cele, m.in.:

 • likwidację wykluczeń edukacyjnych z powodów społecznych,
 • nacisk na świadomość ekologiczną i cyfrową,
 • promocja uczestnictwa ludzi młodych w życiu społecznym, kulturowym i politycznym.

Docelowo do 2025 roku ma powstać Europejski Obszar Edukacji, w którym młodzi ludzie mogliby swobodnie wybierać oferty staży, szkoleń, kursów, zajęć edukacyjnych czy studiów niezależnie od miejsca zamieszkania.

Instytut Pracy i Kariery wspiera i inicjuje współpracę

W ramach Erasmus+ jego organizatorzy podzielili inicjatywy na poszczególne sfery:

 • edukacja szkolna,
 • kształcenie i szkolenia zawodowe,
 • szkolnictwo wyższe,
 • edukacja dorosłych,
 • młodzież,
 • sport

Program jest otwarty na wszystkie podmioty, zarówno o charakterze prywatnym, jak i publicznym, o profilu działalności oświatowym i edukacyjnym. A także te firmy komercyjne, które otwarte są na współpracę pod kątem organizacji staży, praktyk zawodowych czy kursów i szkoleń. Podobnie mile widziane są firmy logistyczne, transportowe, dostarczające pomocy naukowych. Krakowska fundacja Instytut Pracy i Kariery również nie pozostaje obojętna na możliwości, jakie daje Erasmus+. Zwłaszcza że idea, która stała za jej powołaniem dość zbieżna jest z celami Erasmus+. Instytut Pracy i Kariery powstał z myślą inicjowania współpracy podmiotów administracyjnych, oświatowych i biznesowych w celu wypracowania komplementarnego systemu kształcenia zawodowego w regionie małopolskim, a docelowo także i w całym kraju. Chodzi o stworzenie takiej kultury organizacyjnej, w której wzajemnie współpracując i dzieląc doświadczeniami, zarówno szkoła, firma komercyjna i urzędy działają na rzecz takiego prowadzenia kształcenia zawodowego, które „wypuszcza” na rynek pracy osoby kompetentne i przygotowanie do realnych potrzeb rynku i konsumentów.

Działania Instytutu Pracy i Kariery a Erasmus+

Krakowski NGO działa aktywnie na polu aktywizacyjnym, badawczym, analitycznym. Współpracuje z samorządami i firmami komercyjnymi. W kontekście Erasmus+ pomaga szkołom i uczelniom, chociażby w formie:

 • dostarczania wiedzy o przyszłych potrzebach rynku i nowych kierunkach nauczania/szkolenia,
 • organizacji staży i praktyk zawodowych, w tym w firmach komercyjnych, które wyróżniono statuetką Inspirator Kariery,
 • prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów, studentów i młodych pracowników,
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na organizację praktyk lub utworzenie nowych kierunków kształcenia,
 • pomoc w znalezieniu miejsca na praktyki zawodowe, kursy, szkolenia,
 • organizacja warsztatów, targów pracy i praktyk,
 • dostarczanie pomocy naukowych, książek czy pomoc w załatwieniu transportu,
 • szkolenia dla pedagogów, dyrektorów szkół czy placówek szkoleniowych w celu jeszcze lepszego wykorzystania przez nich zasobów technicznych i kadrowych,
 • publikowanie eksperckiego magazynu „Kierunek Kariera”, w którym publikowane są efekty prac badawczych Instytutu, artykuły gospodarcze, wywiady, reportaże i analizy z szeroko rozumianego zakresu rozwoju i kształcenia zawodowego.

Instytut Pracy i Kariery zrzesza osoby z różnych środowisk, a wszystkich łączy zrozumienie dla idei komplementarnego systemu kształcenia zawodowego. Jego specjaliści wiedzą, że sprawnie działająca gospodarka zaczyna się w szkole i powinna być wspierana przez pracodawców i samorządowców. Instytut działa na różnych kierunkach i skutecznie pośredniczy pomiędzy takimi podmiotami. Te, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju kształcenia zawodowego w regionie, nagradza prestiżową statuetką Inspiratora Kariery.

Uczestnictwo w Erasmus+ to szansa na statuetkę Inspirator Kariery

Raz do roku, Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli Instytutu, świata nauki, biznesu i administracji publicznej, wybiera spośród zgłoszonych nominacji te podmioty, które w wyjątkowy sposób wykazały się realizacją idei wdrażania komplementarnego kształcenia zawodowego. Brane pod uwagę są podmioty takie jak:

 • przedszkola,
 • szkoły, w tym głównie średnie zawodowe lub techniczne,
 • uczelnie wyższe,
 • firmy szkoleniowe lub uzupełniające edukację,
 • jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą także działalność szkoleniową lub wyrównującą szanse na rynku pracy,
 • firmy komercyjne, które organizują staże i praktyki zawodowe lub wspierają rozwój zawodowy własnych pracowników.

Szczególnie doceniane są te podmioty, które wykazują aktywną chęć współpracy z innymi z klucza szkoła – urząd – biznes. Uczestnictwo w Erasmus+ zdecydowanie wypełnia te znamiona i jest dużym atutem podczas rozpatrywania nominacji przez Kapitułę Konkursu.

W 2022 roku nagrodzono w kategorii „Współpraca międzynarodowa” – SEOSEM24 jeden z laureatów

Przykładem niech będzie jeden z laureatów – najlepsza agencja SEO SEOSEM24 z Krakowa. Firma zajmuje się usługami copywriterskimi, pozycjonowaniem SEO, marketingiem internetowym, doradztwem w kwestiach prowadzenia działalności w sieci. SEOSEM24, właśnie w ramach Erasmus+, otwiera od lat swoją siedzibę dla młodych i zdolnych uczniów, stażystów i pracowników, którzy chcą poznać tajniki tej intrygującej pracy – zarówno opinie samych uczestników, jak i klientów są pozytywne, o czym świadczą dobre wyniki w branżowych rankingach. Gala z 25 maja 2022 r. wyróżniła nie tylko agencję SEO, ale także szereg podmiotów ze świata biznesu, oświaty oraz instytucji publicznych:

 • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Hotel Park Inn by Radisson Kraków,
 • Zespół Szkół Łączności w Krakowie,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,
 • Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego,
 • Thousand Miles Kraków.

Wielu z nich również współtworzy małopolski Erasmus+ dając szansę na bezpieczne warunki edukacyjne, wykazując się otwartością na nowe talenty oraz wspierając już zatrudnionych. To spowodowało, że w tym roku Kapituła postanowiła odejść do podziału na ścisłe kategorie branżowe. Wszyscy laureaci zostali docenieni w kategorii „Współpraca międzynarodowa”. Instytut Pracy i Kariery stawia na właśnie takie podmioty, a nagrodą jest nie tylko statuetka i dyplom.

Co zyskują laureaci? Inspirator Kariery 2022

Każdy z laureatów otrzymuje stylową statuetkę oraz dyplom z wyraźnym oznaczeniem tytułu – Inspirator Kariery za dany rok. To nie tylko miła pamiątka, ale też realne korzyści wizerunkowe i biznesowe dla wyróżnionego podmiotu. Laureat otrzymuje prawo do bezterminowego używania tytułu Inspirator Kariery oraz logo plebiscytu w swoich materiałach promocyjnych. Ma zapewnione miejsce na łamach „Kierunek Kariera”, co jest szczególnie ważne w kontekście tego, do kogo kierowane i przez kogo czytany jest magazyn – dyrektorzy, samorządowcy, przedsiębiorcy z branży. To dodatkowa szansa na rozgłos. Oprócz tego firmy, które wykazały się wsparciem dla komplementarnego systemu kształcenia zawodowego w regionie, a czego docenieniem jest przyznanie statuetki, mogą liczyć na ugruntowanie współpracy w ramach Erasmus+ i innych programach organizacji staży i praktyk zawodowych. To większa szansa na uzupełnienie zespołu kompetentnymi i oddanymi specjalistami.

Jak można wziąć udział? Plebiscyt Inspirator Kariery

W konkursie wziąć udział mogą podmioty z wymienionych wcześniej profili działalności – mieszczących się w kluczu oświata, administracja, biznes. Zgłoszenia można dokonać samodzielnie lub poprzez nominację innej osoby, w formularzu zgłoszeniowym na stronie konkursu. Zgłoszenia należy dokonać do końca roku. Zimą zbiera się Kapituła Konkursu, a ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek następuje wiosną.

Instytut Pracy i Kariery zaprasza do współpracy

Instytut swoją misję traktuje bardzo poważnie, a Erasmus+ to nie jedyna forma jej realizacji. Organizacja jest otwarta na współpracę z różnymi podmiotami, a pomóc może m.in. w:

 • rekrutacji odpowiednich kandydatów na staże i praktyki zawodowe,
 • pozyskaniu dofinansowania stworzenia miejsca pracy lub szkolenia zawodowego w firmie,
 • nawiązaniu współpracy ze szkołą, uczelnią czy urzędem, a także firmami trzecimi zajmującymi się logistyką, transportem osób czy dostarczeniem materiałowym,
 • dostarczaniu danych analitycznych i statystycznych, doradztwie biznesowym i zawodowym.

Więcej o tym, co robi Instytut Pracy i Kariery, jak można nawiązać współpracę lub co w najnowszym numerze „Kierunek Kariera” można przeczytać na stronie fundacji – kariera.org.pl